XVIII. konferencia 2023

DOKTORANDUSZOK XVIII. HÁZIKONFERENCIÁJA
18th CONFERENCE OF PhD STUDENTS

2023. január 30./January 30, 2023

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
1081 Budapest, Népszínház utca 8.
Óbuda University Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
Népszínház street 8., 1081 Budapest

1. Szekció/Section 1: Fém 1/Metal 1

Fszt. 45/First level No 45, 10 h/10 am

A Doktori Tanács tagjai/Members of the Doctoral School’s Board

 • Dr. RÉGER Mihály elnök/chair
 • Dr. PEKKER Sándor
 • Dr. RÁCZ Ervin
1000Bevezetés/Introduction
1005LADÁNYI Gábor egyéni felkészülő/individual PhD student
Témavezető/Supervisor: GONDA Viktor
A Peridinamikus Anyag Modell Alkalmazása a Szilárd Testek Mechanikájában
1020KÓNYA János egyéni felkészülő/individual PhD student
Témavezetők/Supervisors: HARGITAI Hajnalka, KOVÁCS Tünde
Felületkezelési technológia fejlesztése, 3D nyomtatással gyártott Titán ötvözet implantátum-szövet integráció javítására
1035AL-HILFI, Ali 7. félév/Semester No 7
Témavezető/Supervisor: RUSZINKÓ Endre
The effect of ultrasound on the irrecoverable deformation of metals
1050MGHERONY, Abdul Whab 7. félév/Semester No 7
Témavezető/Supervisor: MIKÓ Balázs
Optimization of ball-end milling tool path in case of free-form surfaces
1105 – 1130Szünet/Break
1130MOHAMMED, Mudabbiruddin 5. félév/Semester No5
Témavezető/Supervisor: MOSAVI Amir
Mathematical modelling for the aging of technical system: the necessity of machine learning
1145OLÁH Ferenc 3. félév/Semester No. 3
Témavezető/Supervisor: HORVÁTH Richárd
Felületi rétegek, bevonatok jellemzőinek vizsgálata
1200KOHLHÉB Róbert 1. félév/Semester No. 1
Témavezető/Supervisor: RÉGER Mihály
Fém/polimer és polimer/polimer anyagpárok súrlódási és teherviselési jellemzői
1215MARCZIS Attila 1. félév/Semester No 1
Témavezető/Supervisor: HORVÁTHNÉ DRÉGELYI-KISS Ágota
Additív gyártástechnológiai folyamat ipari CT alapú optimalizálása

2. szekció/Section 2: Fém 2/Metal 2

1. em. 145/Second level No 145, 10 h/10 am

A Doktori Tanács tagjai/Members of the Doctoral School’s Board

 • Dr. RUSZINKÓ Endre elnök/chair
 • Dr. BALÁZSI Csaba
 • Dr. HÓZER Zoltán
1000Bevezetés/Introduction
1005VARGAS CRUZ, Ramiro Sebastian 8. félév/Semester No. 8
Témavezető/Supervisor: GONDA Viktor
Modeling lead-free interconnect reliability under creep in advanced packaging
1020KAOU, Houria Maroua 5. félév/Semester No. 5
Témavezetők/Supervisors: BALÁZSI Csaba, BALÁZSI Katalin
Development and structural characterization of calcium silicates porous ceramics
1035SZÉLES Levente 5. félév/Semester No. 5
Témavezető/Supervisor: HORVÁTH Richárd
Tervezési irányelvek kidolgozása additív gyártástechnolóigákhoz
1050SHBANAH, Mariam 3. félév/Semester No. 3
Témavezető/Supervisor: RÉGER Mihály
Development of composite materials for the electromagnetic interference (EMI) shielding
1105 – 1130Szünet/Break
1130SCHRAMKÓ Márton 2. félév/Semester No. 2
Témavezető/Supervisor: KOVÁCS Tünde, PINKE Péter
Védőgázok hatásának vizsgálata az ívhegesztés során kialakuló ultraibolya sugárzásra
1145OLESNYOVICSNÉ SZABADI Zsuzsa 1. félév/Semester No. 1
Témavezető/Supervisor: PÁZMÁN Judit
Plattírozott reaktor szerkezeti elem fémtani és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
1200STADLER Róbert 1. félév/Semester No. 1
Témavezető/Supervisor: HORVÁTH Richárd
Kavaró dörzshegesztés technológiai vizsgálata

3. szekció/Section 3. Micro- and Nanosystems

1. em. 145/Second level No 145, 14 h/2 pm

A Doktori Tanács tagjai/Members of the Doctoral School’s Board

 • Dr. HORVÁTH Zsolt József elnök/chair
 • Dr. NEMCSICS Ákos
 • Dr. HARSÁNYI Gábor
1400Bevezetés/Introduction
1405FARKAS Zoltán Bertalan egyéni fekészülő/individual PhD student
Témavezető/Supervisor: NEMCSICS Ákos
Zéró-dimenziós nano-struktúrák a GaAs alapú napelemek hatásfokemelésében
1420NÁDAS József egyéni fekészülő/individual PhD student
Témavezető/Supervisor: RAKOVICS Vilmos
GaInAsP/InPLED-ek kutatása és spektroszkópiai alkalmazása a közeli infravörös
tartományban
1435BÁNYAI Anita 8. félév/Semester No. 8
Témavezető/Supervisor: FÜRJES Péter
Integrated microfluidics/lab-on-chip systems for point-of-care medical diagnostic applications
1450ZEFFER Tamás 3. félév/Semester No. 3
Témavezető/Supervisor: CSIKÓSNÉ PAP Andrea
Electro-mechanical characterization of VO2 thin film
1505 – 1530Szünet/Break
1530BATÓ Lilia 3. félév/Semester No. 3
Témavezető/Supervisor: FÜRJES Péter
Organ-on-chip devices
1545BERECZKI Dóra 2. félév/Semester No. 2
Témavezetők/Supervisors: FÜRJES Péter, FÜREDI András
Microfluidic Systems For Drug Analytical Applications
1600ZEREAY, Nugusse Berhane 3. félév/Semester No. 3
Témavezető/Supervisor: FRIED Miklós
Non-destructive optical mapping tool from cheap parts
1615BERECZ Lajos Norbert 1. félév/Semester No. 1
Témavezető/Supervisor: NEMCSICS Ákos
Napelemek termikus problémái és energia-hatékony megoldásuk
1630MUKHERJEE, Deshabrato 3. félév/Semester No. 3
Témavezető/Supervisor: PETRIK Péter
Development of high-sensitivity optical methods for the monitoring of interfaces

4. szekció/Section 4. Polymer, chemistry, environment

Fszt. 45/First level No 45, 14 h/2 pm

A Doktori Tanács tagjai/Members of the Doctoral School’s Board

 • Dr. BORSA Judit elnök/chair
 • Dr. HALÁSZ Marianna
 • Dr. TAKÁCS Erzsébet
 • Dr. TELEGDI Judit
1400Bevezetés/Introduction
1405RADI, Achraf 6. félév/Semester No. 6
Témavezetők/Supervisors: SZENTMIKLÓSI László, ZAGYVAI Péter
Modelling calculations of activation of objects in novel research facilities
1420ISMAEEL, Noor Taha 3. félév/Semester No. 3
Témavezető/Supervisor: FRIED Miklós
Combinatorial preparation and characterization methods for high through-put study of
advanced functional materials
1435TAHA, Zoubeida 3. félév/Semester No. 3
Témavezető/Supervisor: ÁDÁMNÉ MAJOR Andrea
Preparation and investigation of nanocomposites with polymer matrix
1450LENCZ (Mátyás) Eszter 3. félév/Semester No. 3
Témavezetők/Supervisors: HALÁSZ Marianna, OROSZ Gábor Tamás
Mesterséges szálból készült műtárgyak állományvédelme anyagtudományi módszerekkel
1505 – 1530Szünet/Break
1530MOÓR Anikó 1. félév/Semester No. 1
Témavezető/Supervisor: TÓTH Tünde
Az Iparművészeti Múzeum korai szöveteinek vizsgálata
1545KHAN, Kashif Ullah 1. félév/Semester No. 1
Témavezető/Supervisor: ÁDÁMNÉ MAJOR Andrea
Preparation and Investigation of Nanocomposites with Polymer Matrix
1600KLOKNICER Tamás 1. Félév/Semester No. 1
Témavezetők/Supervisors: BODÁNÉ KENDROVICS Rita, SZABÓ Anita
Kis szennyvíztisztító berendezések intenzifikálása hordozóanyagokra rögzült bevonatlakó
mikroorganizmusok és matematikai összefüggésekre épített automatizált irányítástechnika
alkalmazásával