Doktorandusz házikonferencia

I. konferencia 2014

II. konferencia 2015

III. konferencia 2015

IV. konferencia 2016

V. konferencia 2016

VI. konferencia 2017

VII. konferencia 2017

VIII. konferencia 2018

IX. konferencia 2018

X. konferencia 2019

XI. konferencia 2019

XII. konferencia 2020

XIII. konferencia 2020

XIV. konferencia 2021

XV. konferencia 2021

XVI. konferencia 2022

XVII. konferencia 2022

XVIII. konferencia 2023

XIX. konferencia 2023

XX. konferencia 2024