XIX. konferencia 2023

DOKTORANDUSZOK XIX. HÁZIKONFERENCIÁJA
19th CONFERENCE OF PhD STUDENTS

2023. június 26/June 26, 2023

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Óbuda University Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering Népszínház street 8., 1081 Budapest

1. Szekció/Section 1

J-200A Konferenciaterem, J-200A Conference Hall

A Doktori Tanács tagjai/Members of the Doctoral School’s Board

 • Dr. RÉGER Mihály elnök/chair
 • Dr. BERKES Mária
 • Dr. HALÁSZ Marianna
930Bevezetés/Introduction
935MARCZIS Attila 2. félév/Semester No 2
Témavezető/Supervisor: HORVÁTHNÉ DRÉGELYI-KISS Ágota
Additív gyártástechnológiai folyamat ipari CT alapú optimalizálása
950OLESNYOVICSNÉ SZABADI Zsuzsa 2. félév/Semester No. 2
Témavezető/Supervisor: PÁZMÁN Judit
Plattírozott reaktor szerkezeti elem fémtani és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
1005STADLER Róbert 2. félév/Semester No. 2
Témavezető/Supervisor: HORVÁTH Richárd
Kavaró dörzshegesztés technológiájának fejlesztése
1020MÓNUS László József 1. félév/Semester No. 1
Témavezető/Supervisor: FÁBIÁN Enikő Réka
Új kötések kialakítása íjak szerkezetében, anyagfejlesztés, szálerősítés, felületkezelés és súlycsökkentés modern anyagokkal és kompozitokkal

2. szekció/Section 2

J-200A Konferenciaterem, J-200A Conference Hall

A Doktori Tanács tagjai/Members of the Doctoral School’s Board

 • Dr. RUSZINKÓ Endre elnök/chair
 • Dr. BALÁZSI Csaba
 • Dr. HÓZER Zoltán
1115Bevezetés/Introduction
1120KÓNYA János egyéni felkészülő/individual PhD student
Témavezetők/Supervisors: HARGITAI Hajnalka, KOVÁCS Tünde
Felületkezelési technológia fejlesztése 3D nyomtatással gyártott titán ötvözet implantátum– szövet integráció javítására
1135AL-HILFI, Ali 8. félév/Semester No 8
Témavezető/Supervisor: RUSZINKÓ Endre
The effect of ultrasound on the irrecoverable deformation of metals
1150KAOU, Houria Maroua 6. félév/Semester No. 6
Témavezetők/Supervisors: BALÁZSI Csaba, BALÁZSI Katalin
Development and structural characterization of bioceramics
1205SZÉLES Levente 6. félév/Semester No. 6
Témavezető/Supervisor: HORVÁTH Richárd
Tervezési irányelvek kidolgozása additív gyártástechnolóigákhoz
1220KOHLHÉB Róbert 2. félév/Semester No. 2
Témavezető/Supervisor: RÉGER Mihály
Fém/polimer és polimer/polimer anyagpárok súrlódási és teherviselési jellemzői

3. szekció/Section 3.

J-200B Konferenciaterem, J-200B Conference Hall

A Doktori Tanács tagjai/Members of the Doctoral School’s Board

 • Dr. HORVÁTH Zsolt József elnök/chair
 • Dr. BORSA Judit
 • Dr. HARSÁNYI Gábor
930Bevezetés/Introduction
935FARKAS Zoltán Bertalan egyéni fekészülő/individual PhD student
Témavezető/Supervisor: NEMCSICS Ákos
Zéró-dimenziós nanostruktúrák a GaAs alapú napelemek hatásfokemelésében
950BERECZKI Dóra 3. félév/Semester No. 3
Témavezetők/Supervisors: FÜRJES Péter, FÜREDI András
Mikrofluidikai rendszerek gyógyszerható-anyag analitikai alkalmazásokban
1005BERECZ Lajos Norbert 2. félév/Semester No. 2
Témavezető/Supervisor: NEMCSICS Ákos
Napelemek termikus problémái és energiahatékony megoldásai
1020VASS Viktor 1. félév/Semester No. 1
Témavezető/Supervisor: GYÖRÖK György
Életciklus elemzés: elektromos akkumulátor-gyártáshoz köthető folyamatok

4. szekció/Section 4

J-200B Konferenciaterem, J-200B Conference Hall

A Doktori Tanács tagjai/Members of the Doctoral School’s Board

 • Dr. BORSA Judit elnök/chair
 • Dr. TAKÁCS Erzsébet
 • Dr. TELEGDI Judit
1115Bevezetés/Introduction
1120KHAN, Kashif Ullah 2. félév/Semester No. 2
Témavezető/Supervisor: ÁDÁMNÉ MAJOR Andrea
Preparation and Investigation of Polymer Matrix Nanocomposites
1135KLOKNICER Tamás 2. Félév/Semester No. 2
Témavezetők/Supervisors: BODÁNÉ KENDROVICS Rita, SZABÓ Anita
Kis szennyvíztisztító berendezések intenzifikálása hordozóanyagokra rögzült bevonatlakó mikroorganizmusok és matematikai összefüggésekre épített automatizált irányítástechnika alkalmazásával
1150MOÓR Anikó 2. félév/Semester No. 2
Témavezető/Supervisor: TÓTH Tünde
Az Iparművészeti Múzeum korai szövetgyűjteményének vizsgálata
1205SZOMOR Zsombor 1. félév/Semester No. 1
Témavezető/Supervisor: FÜRJES Péter
Kétfázisú mikrofluidikai rendszerek fejlesztése és alkalmazása bioanalitikai célokra