Főoldal

A Doktori Iskola célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó anyagismerettel rendelkeznek, a kutatásaiknak megfelelő területen specializálódnak, és ismereteik felhasználásával önálló gondolkodáson alapuló, kreatív alkotó munkát tudnak végezni az anyagtudományok és azok gyakorlati alkalmazása terén.

A Doktori Iskola képzése és kutatása – különböző tudományterületek integrálásával – az anyagok szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések megismerésére, új szerkezeti és funkcionális anyagok fejlesztésére irányul. Kiemelten foglalkozik a makromolekuláris rendszerekkel, külön figyelmet fordítva a környezeti szempontból előnyös természetes nyersanyagokra. A Doktori Iskola tevékenysége kiterjed a korszerű fémekre és kerámiákra, az összetett rendszerekre (kompozitok) és a mikro- és nanoszerkezetű anyagokra is.

A Doktori Iskola oktatói és témavezetői az Óbudai Egyetem három karának (Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar) kiemelkedő tudományos munkát végző oktatói és kutatói, továbbá az ország más egyetemeiről és a Eötvös Loránd Kutatási Hálózat több kutatóintézetéből meghívott kiváló oktatók, ill. kutatók.

A Doktori Iskola hallgatói – az anyagtudományok komplex jellegéből fakadóan – mindazon mesterdiplomával rendelkezők lehetnek, akik korábbi képzésük folyamán valamely műszaki/természettudományi területen alapos, mesterszintű anyagismeretre tettek szert, továbbá a felvételi eljárás során bizonyították felkészültségüket és a képzésre való alkalmasságukat.

Akkreditáció
A Magyar akkreditációs Bizottság a Doktori Iskolát 2012. februárjában akkreditálta, a képzés 2012. szeptemberében indult.

A Doktori Iskola vezetője
Dr. Réger Mihály egyetemi tanár
reger@uni-obuda.hu

A Doktori Iskola adminisztrációjának koordinátora
Bereczki Bálint könyvtáros
bereczki.balint@uni-obuda.hu

A Doktori Iskola az Országos Doktori Tanács honlapján
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=194