Felvétel a doktori iskolába

2024. februárban PhD fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés indul teljes idejű nappali és részidejű levelező képzési rendben, valamint egyéni felkészülés formájában.

A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a „képzési és kutatási”, a második a „kutatási és disszertációs” szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

Jelentkezési határidő: 2024. január 12. 12 óra

A felvételi beszélgetés időpontjáról a jelentkezők írásban értesítést kapnak.

További részletek a Felvételi hirdetményben >>

Felvételre jelentkezni a doktori iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtásával lehet a doktori iskola vezetőjének címzett pályázattal (valamennyi dokumentumot elektronikusan kell benyújtani):

Dr. Réger Mihály egyetemi tanár

A pályázatot a doktori iskola adminisztrátorának is el kell küldeni:

Bereczki Bálint könyvtáros

Fontos, hogy a jelentkezők saját e-mail címüket a jelentkezési lapon megadják.

A doktori iskolába való felvételről a jelentkezőket az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke írásban értesíti.


Jelentkezési lap doktori képzésre

Felvételi hirdetmény